BİREYSEL GELİŞİM

KALİTE - AYDINLANMA

Bir tek gücüm olsaydı, bana bir tek güç verilmiş olsaydı; şunu gerçekleştirmek isterdim:
İnsanların zihinlerinde bir ışık yakabilmek... Anlayışlarında bir sıçrama yaratmak... Bu sıçramaya
bağlı olarak bilinçlerini yükseltmek... Ve kitaba yönlendirebilmek isterdim.Ve eğer; okuma bilen bütün
insanlar, düzenli olarak, günde yirmi sayfa, yani yarım saat kitap okuma zahmetine katlanabilselerdi, Allah biliyor ya,
cehenneme çevirdiğimiz şu dünya cennete dönerdi.

 

 

Neden Bireysel Gelişim?

Kaderim ülkemin kaderi ile paralel olsun

Değerli misiniz?

Selâm

Anlayış

Bilgi+Hoşgörü=Demokrasi

Bu Hastayı Doktor İyi Edemez

Hazırlayanın özgeçmişi

İşkence

Kafaya kafa

Öğretmen

Para

Rüşvet

Sanat ve edebiyat

SIR

Ulu sabah

Şiirlerim

Büyüleyen Şehir

ARAŞTIRMALAR-ÖNERİLER

1.Bir Büyük Milli Mesele

İşsizliğin zararları içinde en vahimi ne biliyor musunuz?
İşsiz kişi kendisini değersiz hissediyor. Hiç bir işe yaramadığını düşünüyor.
Uzun bir süre kendisini değersiz hisseden kişinin sonu nedir?
Dejenerasyon.
Daha Türkçesi yozlaşma.
Daha da Türkçesi değersiz şeyler yapma. Kimliğini kaybetme. İnsanlığını yitirme. Daha ötesi, yaptığı değersiz şeyleri normal görme...
Tamamı...

2. Şaşırtıcı Kalite

3. Bolluk paradigması ile gelişmek

4. Ülkenin en hayatî meselesi -insan kalitesi-

Buradan, dünyaya bir çağrım var: Bir "Dünya Sağlık Örgütü",bir "Dünya Ticaret Örgütü" olduğu gibi; Birleşmiş Milletler nezdinde bir "Dünya Eğitim Örgütü" kurulmalıdır. Bu örgütün amacı; dünya üzerindeki cehaletin ortadan kaldırılması ve bütün insanlara eğitim imkânı sağlamak olmalıdır.

Bugün neyi iyileştirdiniz?
Düne göre biraz daha fazla geliştiniz mi?
                     Bugün hangi konuda ilerleme sağladınız?

    

EĞİTİM, tarihin her döneminde önemliydi. Ama bugün gelinen noktada, bilginin gittikçe artan önemi, EĞİTİM'i paha biçilemez bir değer haline getirmiştir. Az gelişmiş olmamız gerçeğini de göz önüne aldığımızda...Ülkedeki bütün gazete ve dergiler sayfalarının, bütün radyo ve televizyonlar programlarının, bireyler,şirketler ve kurumlar kaynak ve zamanlarının yarısını EĞİTİM'e ayırsalar, hükümetler yıllık bütçenin yarısını EĞİTİM'e tahsis etseler ve bunu 10 yıl sürdürseler; birey ve ülke geleceği açısından yine de abartılı bir şey yapmış sayılmazlar.
 
 
HEDEFLERİMİZ
 
Güleryüzlü olan, insanlara pozitif enerji veren ve
dinamizm aşılayan sayfamızın öncelikli hedefi;
gelişmiş, güçlenmiş, aydınlanmış, çevreye
duyarlı, amaç ve anlam kazanmış hayatlardır.
 
Bu hedefle bağlantılı olarak;
* Bilgi çağı olan bu yüzyılda; sermayeden, işgücün-
den, her türlü hammaddeden daha değerli olan; bilgi
üretiminin ve buluşların biricik kaynağı düşünce'nin
önündeki bütün engelleri kaldırmış, düşüncelerin
berrak akarsular gibi aktığı, çorak toprakları yeşerttiği,
pırıl pırıl, aydınlık bir Türkiye hedefliyoruz.
* Önyargılarından sıyrılmış hoşgörülü aydınları
fikir üreten, kitleleri aydınlatan bir Türkiye,
* Gündelik yaşayışına kitabın ve edebiyatın, ekmek
gibi, su gibi girdiği sevgi dolu insanların ülkesi bir Türkiye,
* İsrafa son vererek, yatırım hamlesini başarmış,
teknoloji üreten, işsizi, sokağa terkedilen insanı
olmayan, Anayasasının bir emri olan sosyal devlet
ilkesini hayata geçirmiş bir Türkiye,
* Bilim, sanat, kültür, sanayi ve sporda söz sahibi;
ekonomisi ve güçlü aile yapısıyla her gün biraz
daha iyileşen, gelişen, güzelleşen, büyüyen ve böl-
gesinde, hattâ dünyada büyük bir güç haline gelmiş,
barışın ve istikrarın teminatı bir Türkiye,
* Asya ve Afrika’daki açları bile doyurabilen
yardımsever bir Türkiye,
* İnsanları çevreye, yeşile duyarlı, insan ve hayvan
haklarına saygılı, ormanları yanmayan bir Türkiye,
* Eğitim, sağlık, trafik ve adalet meselelerini çözmüş
bir Türkiye,
* Korkuyu, şiddeti, işkenceyi yok etmiş bir
Türkiye,
* Rüşvetin, torpilin, kayırmanın olmadığı, herkesin
amaçlarına ancak kendi payına düşen çabayı sarf
ederek ulaşabildiği dürüst bir Türkiye,
* Uygar, gelişen, değişen dünyanın eşit, saygın,
zengin bir üyesi olan bir Türkiye,
Ve...
CEHALETİN KÖKÜNÜ KAZIMIŞ, AYDINLIK,
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ GERÇEKLEŞ-
TİRMİŞ, KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRİ
BUGÜNKÜ SEVİYESİNİN 10 KATINA
ÇIKMIŞ BİR TÜRKİYE istiyoruz.
 
HASBAHÇE'DEN :
 
Umumi kütüphaneler resmi ziyafetler kadar pahalıya
mâl olsa idi hükümetimizin daha çok iltifatına mazhar
olurdu şüphesiz. Kitaplar bileziklerin onda biri kadar
etse beyefendilerimizle hanımefendilerimiz arada bir
okuma hevesine kapılırdı belki. Birçokları kitabı
ucuz olduğu için almaz. Düşünmez ki kitabın tek
değeri okunmasındadır. Bir değil, bir çok defalar
okunmasında, çizilmesinde, tanınmasında.

Cemil Meriç

   

OKUMAK GELİŞMEKTİR. YATMADAN ÖNCEKİ BİR SAATİMİZİ OKUMAYA AYIRALIM!

BU SAYFADA;

Eğitim, çevre, aydınlanma, kalite ve bireysel gelişimle ilgili her konudaki görüş, öneri ve dileklerinizi tartışmak için bekliyoruz.

e-mail: hacengiz@gmail.com

İsmail Hakkı Cengiz

Google